Hiphop Vibes
  Hip Hop Vibes Radio je jedním z prvních rádií v ?eské republice v?nujících se výhradn? hip hopu, tedy stylu, který se za poslední 4 roky vyhoupl mezi nejpopulárn?jší hudební styly u nás. ?ekejte stovky zásadních hip hop classics z let devadesátých, ale též horké novinky z poslední doby. Programová struktura Hip Hop Vibes nerozlišuje mezi komer?ní/nekomer?ní, ale mezi dobrým a špatným rapem. Jakej rap uslyšíš? Logicky se dává nejv?tší prostor kolébce hip hopu – Americe. Radio však samoz?ejm? neopomíná ani na domácí scénu a naše bratia zo Slovenska. Poslechnete si také dostatek evropského rapu, p?edevším pak Anglii, N?mecko, Francii i Polsko. Zkrátka v Hip Hop Vibes Radiu máte možnost slyšet vše podstatné z hip hopové hudební scény. Kontroluj!

 

report an error or suggest an update for this station

 

 

Recently added radio stations