Antyradio - Katowice
  Antyradio nadaje muzyk? w formacie Rock alternatywny. S?ynie z odwa?nych audycji i wyrazistych osobowo?ci antenowych. W ci?gu dnia prezentuje 17 wyda? serwis√≥w informacyjnych "Prawda w Antyradiu" i regularne doniesienia o sytuacji drogowej.

 

report an error or suggest an update for this station

 

 

Recently added radio stations